Eye Shader Brush

£21.00

A short, flat, medium-density brush for applying eyeshadow. Extremely versatile.

Description

A short, flat, medium-density brush. Luxuriously soft. Use for eyeshadows.